Ba thành tố chính của Biểu đồ Số học

Câu nói “Hãy tự hiểu chính mình” vẫn là di sản hữu ích đến tận ngày hôm nay, cũng như mà Plato đã sử dụng cách đây 2.500 năm Mục đích của Numerology (thuật số học) là để hiểu rõ hơn về con người của bạn và tương lai có thể xảy ra với bạn. […]

Ý nghĩa của Tên

mockup book shtv 7

Ý nghĩa của Họ Tên (Số Sứ Mệnh) Số Sứ mệnh còn có thể gọi là con số thể hiện số phận của bạn. Đây là một con số rất quan trọng vì nó gần như được xem là ngày sinh thật sự của bạn nhưng lại xét thông qua bảng chữ cái được quy […]